Mika I.

Mika I. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

389 reviews

Professional Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Teach kids teacher with 8 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • – hiện tại

Kinh nghiệm làm việc

 • 2014 – hiện tại

  Online English Lessons (Young and Adult Learners)

  Online English Teacher

 • 2018 – hiện tại

  Private English School for Young learners

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • -

Teacher video cover
Hello! My name is Mika, I am 31 years old, and I am an English teacher. I come from the USA. I have a wealth of experience in working with children of all ages! I am a certified English teacher, and I have both classroom and online teaching experience. I love making new friends and sharing my knowledge! In my free time, I play games, basketball, watch movies, series, and cartoons. My main goal is to help my students have fun in our lessons - I am their friend, not just their teacher! Welcome to my classroom!
 • Kinh nghiệm làm việc 8 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng tây ban nha
Đặt lịch học