• Kinh nghiệm làm việc 5 năm
 • Dạy: tiếng anh
 • Nói: tiếng anh, tiếng ba lan
 • Chuyên môn: TOEFL
 • Sở thích: reading, history, traveling, photography, music, football, nature, languages
 • Học 3 - 14 tuổi
 • (666)
Đặt lịch học

Đánh giá

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giới thiệu về tôi

Hello! My name is Dominik, I'm a certified TEFL teacher, and I'm very passionate about teaching children.

My classes are very entertaining for young learners, so we can sing songs, draw, play games and learn English in a fun way!
I'm easy to talk to, friendly and patient.

I look forward to meeting you in my class!

Học vấn
 • 20092011
  Leeds City College

  Engineering

  Diploma

Kinh nghiệm làm việc
 • 20162017
  Kratie English School

  English Teacher

 • 20172019
  Smart English Popodoo, Vietnam

  English Teacher

 • 20192020
  Montessori Preschool, Vietnam

  English Teacher

 • 2021hiện tại
  AllRight

  Online ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp
 • 30-hour Teaching Young Learners certificate - Premier TEFL

 • 30-hour Teaching English Online certificate - Premier TEFL

 • 2020 Đã xác nhận chứng chỉ
  120 hour Advanced TEFL certificate - Premier TEFL