• Kinh nghiệm làm việc 5 năm
 • Dạy: tiếng anh (bản ngữ)
 • Nói: tiếng anh, tiếng đức, tiếng serbian
 • Chuyên môn: Dạy cho người trưởng thành, Người bản ngữ
 • Sở thích: reading history teaching science literature
 • Giới thiệu về tôi: Hi! My name is Steve, I'm from Chicago, USA. I am a certified English teacher with more than 4 years... Đọc thêm
 • Học 3 - 99 tuổi
 • (899)
Đặt lịch học

Đánh giá

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giới thiệu về tôi

Hi! My name is Steve, I'm from Chicago, USA. I am a certified English teacher with more than 4 years of experience. I am 24 years old and I love working with children, I have a wide experience of teaching online. I am young, cheerful and full of energy, which means that my lessons are never boring.

Привет! Меня зовут Стив, я из Чикаго, США.
Мне 23 года, и я люблю работать с детьми, имею широкий опыт преподавания онлайн. Я молодой, веселый и полон энергии, а значит на моих уроках не бывает скучно.

Học vấn
 • 20132014
  Westfalische Wilhelsms Universitat Muenster

  B2 German language diploma

 • 20142017
  Faculty of political science

  political analist of foreign affairs

  degree of foreign affairs

 • 2017hiện tại
  Faculty of political science

  political analyst of ex Yugoslavian republic

  master studies

Kinh nghiệm làm việc
 • 20152016
  Serbian Orthodox church in Chicago

  English tutor

 • 20162017
  Tutor ABC

  Online English tutor

 • 20172017
  WaiJiaoyi

  Online English tutor

Chứng nhận và bằng cấp
 • - Đã xác nhận chứng chỉ
  - - -