Steve

Steve – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

969 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2013 – 2014

  Westfalische Wilhelsms Universitat Muenster

  B2 German language diploma

 • 2014 – 2017

  Faculty of political science

  political analist of foreign affairs

  degree of foreign affairs

 • 2017 – hiện tại

  Faculty of political science

  political analyst of ex Yugoslavian republic

  master studies

Kinh nghiệm làm việc

 • 2015 – 2016

  Serbian Orthodox church in Chicago

  English tutor

 • 2016 – 2017

  Tutor ABC

  Online English tutor

 • 2017 – 2017

  WaiJiaoyi

  Online English tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • -

Teacher video cover
Hi! My name is Steve, I'm from Chicago, USA. I am a certified English teacher with more than 4 years of experience. I am 24 years old and I love working with children, I have a wide experience of teaching online. I am young, cheerful and full of energy, which means that my lessons are never boring. Привет! Меня зовут Стив, я из Чикаго, США. Мне 23 года, и я люблю работать с детьми, имею широкий опыт преподавания онлайн. Я молодой, веселый и полон энергии, а значит на моих уроках не бывает скучно.
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 đến 99 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng đức, tiếng serbian
Đặt lịch học