Gloria B.

Gloria B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

103 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids, Dyslexia, ASD (Autism Spectrum Disorder), ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder) teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2014 – 2017

  University of Bergamo

  Foreign Languages and Literature

  Bachelor

 • 2021 – 2021

  Teacher Record

  Teach English

  TEFL

Kinh nghiệm làm việc

 • 2012 – 2021

  Private

  English Teacher

 • 2017 – 2017

  Ministero dell'Istruzione Italiano

  Carekeeper, tutor

 • 2021 – present

  AllRight

  Online ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2017

  Bachelor's degree - Università degli Studi di Bergamo

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2021

  TEFL - Teacher Record

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello! Ciao. こんいちは~ I am Gloria, an Italian living here and there around the world. I am a creative writer and a language tutor. I love music, art, fashion, manga and anime, plushies, real and stuffed animals, reading, riding my mountain bike and many other things! I really love teaching, too! Let's learn together!
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ý bản ngữ, tiếng nhật
Đặt lịch học