Milica L.

Milica L. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

277 reviews

Professional Teach kids teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2000 – 2004

  University of East Sarajevo

  Professor of English Language and Literature

  Bachelor, 240 ECTS

Kinh nghiệm làm việc

 • 2008 – 2009

  Primary School

  English Teacher

 • 2010 – 2012

  Secondary School

  English Teacher

 • 2012 – 2016

  Cambridge Centre

  English Teacher

 • 2021 – present

  AllRight

  Online ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2010

  Diploma - Professor of English Language and Literature

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Milica and I love teaching kids. I am a friendly and communicative English teacher with more than 5 years of experience in teaching. Teaching is the best job, and I am so happy to spend each day with my students. At my lessons we would play games, sing songs and have fun with you. As a person, I enjoy reading books and travelling. Looking forward to meeting you at my lessons.
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 6 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng serbian bản ngữ, tiếng nga, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới