Denys N.

Denys N. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

497 reviews

Professional Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2016 – 2020

  DDTU

  Philology and English translation

  Bachelor's

Kinh nghiệm làm việc

 • 2018 – 2019

  English Private School "Padingtone"

  English teacher

 • 2019 – 2020

  Online English School

  English teacher

 • 2020 – 2021

  Thai Govermental School in Phrae, Kamphaeng Phet

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  Bachelor's Diploma - Philology and English translation

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2020

  TESOL - Global TESOL College

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hey there, everyone! I'm Denys, and I'm really excited to tell you a bit about me. First things first, teaching is my absolute favorite thing to do! Over the past four years, I've learned lots of great ways to help my students have an awesome learning experience. 😊 But wait, there's more to me than just teaching. I have a big passion for traveling. I love the feeling of planning new trips to different places, exploring all the amazing things our world has to offer and getting up new experiences.🦕🐠 I would like to share my knowledge of English and many interesting life stories with you. See you soon!
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 6 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng nga bản ngữ, tiếng anh
Đặt lịch học