Anda T.

Anda T. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

294 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2018 – 2021

  Babes-Bolyai University

  English and Italian

  Department of Applied Modern Languages

Kinh nghiệm làm việc

 • 2017 – 2018

  Freelance

  English Tutor

 • 2021 – present

  AllRight

  Online ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  Bachelor degree of Language Studies - Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Anda and I love teaching kids. I am at the beginning of my journey and I am determined to do my best. At my lessons, we would play games, sing songs and have fun! Looking forward to meeting you at my lessons.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ý, tiếng rumani bản ngữ
Đặt lịch học