Giuseppe A.

Giuseppe A. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

695 reviews

Professional Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2002 – 2007

  Liceo Scientifico Francesco Severi

  Liceo Scientifico

  College

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – hiện tại

  AllRight

  Online ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  TEFL & TESOL Certificate Training 120 hours - ITTT

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
HELLO EVERYBODY My name is Giuseppe and I am from Italy. I have a diploma degrees in Liceo Scientifico and 120hours TESOL Certificate. I have been living and working in English Speaking Country for more than 7 years. I have been 2 years in Australia, 1 year and half in New Zealand, 3 years and half in UK plus a total of 2 years working in tourist resort around the world ; I have visited and traveled more than 25 countries so far. I also speak Spanish and of course Italian which is my mother tongue. I live in Vietnam since almost 4 years now and I have been volunteering teaching English in Homestay in Hanoi for couple of months, 3 years ago, and It's been more than 2 years that I have been teaching English through this platform. My lessons are always lively, filled with enjoyable activities and most importantly my lessons are beneficial to my students. I am always polite to my students and I’m patient with them. I pay attention to every detail in my academic environment. I am really industrious and diligent. Many thanks for your attention, Giuseppe
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 6 đến 60 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tây ban nha, tiếng ý bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới