• Kinh nghiệm làm việc 6 năm
 • Dạy: tiếng anh
 • Nói: tiếng anh, tiếng ba lan
 • Chuyên môn: Dạy cho người trưởng thành, IELTS, TOEFL, Trẻ em khuyết tật
 • Sở thích: Art Music Reading Movies
 • Học từ 3 tuổi
 • (254)
Đặt lịch học

Đánh giá

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giới thiệu về tôi

Hello!
My name is Claudia, I'm a Canadian teacher, and I live in Vietnam right now.
I have taught English in Poland, Cambodia, and Vietnam in the last 6 years.
I have a 150 hour TESOL certificate and college education in general arts.
In my free time, I love to paint, as I am an artist. I also enjoy going to the beach, swimming, hiking, and watching movies.
I want to make learning fun and easy.
Come and join me in my classroom, see you soon!

Học vấn
 • 20122014
  Ontario College of Art and Design

  Architectural Design

  Associate

Kinh nghiệm làm việc
 • 20152016
  My Speed School

  Native Speaking English Teacher

 • 20162017
  ALIS Elementary School

  Kindergarten English Teacher

 • 20172017
  Excellence in Service in Sihanoukville

  English Teacher for Children

 • 20172021
  Kangaroo English Center

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp
 • 2017 Đã xác nhận chứng chỉ
  TESOL - Midwest Education Group