• Kinh nghiệm làm việc 2 năm
 • Dạy: tiếng anh
 • Nói: tiếng anh, tiếng thổ nhĩ kỳ
 • Chuyên môn: IELTS
 • Sở thích: read music history art sport psychology
 • Học 5 - 14 tuổi
 • (679)
Không dành cho các học sinh mới

Đánh giá

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giới thiệu về tôi

My name is Ahmet. I am from Turkey. I have been living in Istanbul since I was born. I am a certified English tutor with 2 years of experience. I am passionate about teaching English and am patient and friendly.

Học vấn
 • 20182020
  Tourism Guidance

  Tourist Guide

  Associate Degree

Kinh nghiệm làm việc
 • 20182020
  İzmit Municipality Speaking Cafe, Kocaeli

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp
 • 2020 Đã xác nhận chứng chỉ
  TESOL - American Culture UK