Daria Z.

Daria Z. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

414 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2015 – 2018

  State Higher Vocational School

  Teaching English

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2021

  EduSmart

  English Teacher

 • 2021 – hiện tại

  AllRight

  Online ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2018

  Bachelor's Diploma - English Philology

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Daria. I truly believe that the only way to do great work is to love what you do. I love teaching! I have been teaching for 3 years now. At my lessons, we would sing songs, play games, and just have fun! Personally, I enjoy painting, gardening, and reading. Looking forward to meeting you at my lessons :)
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ba lan bản ngữ
Đặt lịch học