• Kinh nghiệm làm việc 3 năm
 • Dạy: tiếng anh
 • Nói: tiếng anh, tiếng ba lan
 • Chuyên môn: Các kỳ thi Cambridge, Dạy cho người trưởng thành
 • Sở thích: reading teaching painting gardening yoga
 • Học từ 3 tuổi
 • (276)
Đặt lịch học

Đánh giá

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giới thiệu về tôi

My name is Daria. I truly believe that the only way to do great work is to love what you do. I love teaching! I have been teaching for 3 years now. At my lessons, we would sing songs, play games, and just have fun! Personally, I enjoy painting, gardening, and reading.
Looking forward to meeting you at my lessons :)

Học vấn
 • 20152018
  State Higher Vocational School

  Teaching English

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc
 • 20202021
  EduSmart

  English Teacher

 • 2021hiện tại
  AllRight

  Online ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp
 • 2018 Đã xác nhận chứng chỉ
  Bachelor's Diploma - English Philology