Shiela S.

Shiela S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

4 reviews

Professional Teach kids, Teaches teens, External Independent Evaluation teacher with 10 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2001 – 2005

  Polytechnic University of the Philippines

  Bachelor in Advertising and Public Relations

Kinh nghiệm làm việc

 • 2013 – 2023

  RareJob Philippines Inc.

  Home-based Online English Tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  TEFL -

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
🌟 Hi there! I'm Shie from Manila, Philippines! 🌟 I'm a 39-year-old single mom of two and a graduate of Bachelor in Advertising and Public Relations. My journey in teaching began in 2013, and for almost 11 years, I've had the pleasure of teaching English to students of all ages, from adorable 4-year-old kids to adults seeking to enhance their language skills. When I'm not teaching online, you'll find me indulging in my passions: singing karaoke with my kids, getting crafty with DIY projects, diving into Kdramas, exploring new worlds through books, traveling to immerse myself in different cultures, cooking up a storm in the kitchen, and dancing to the rhythm of life.
 • Kinh nghiệm làm việc 10 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Đặt lịch học