Liezeth C.

Liezeth C. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

14 reviews

Professional Teach kids teacher with 11 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2007 – 2011

  Westmead International School

  Early Childhood Education

  Bachelors Degree in Education

 • 2016 – 2019

  Batangas State University

  Educational Management

  Masters in Education

Kinh nghiệm làm việc

 • 2012 – present

  Department of Education

  Teacher III

 • 2020 – 2023

  Acadsoc.cn

  ESL Teacher

 • 2021 – 2023

  HiTalk English

  ESL Teacher

 • 2022 – 2023

  Appletree

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2011

  Bachelors Degree in Education - Westmead International School

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2019

  Master of Arts in Education - Batangas State University

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2022

  TEFL Professional Record - Teacher Record

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello! I am Teacher Liezeth. I am a professional teacher with Masters's Degree in Education and Bachelor's Degree in Education major in Early Childhood. I love teaching kids. I've kids for 11 years and counting. I have taught English to Korean, Chinese, Spanish, Turkish and Israeli students. I teach English in a fun and lively manner to make sure my students learn while having fun. I am excited to meet you in my class! 😊
 • Kinh nghiệm làm việc 11 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Đặt lịch học