Ryna T.

Ryna T. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

316 reviews

Professional Teach kids teacher with 4 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2013 – 2017

  Colegio De SanJose

  Major in English

  Bachelor of Secondary Education

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2021

  Online Schools

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2017

  Diploma - Colegio De SanJose

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2017

  Professional Teacher - Professional Regulation Comission

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2019

  TESOL & TEYL - Teach International

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello! My name is Ryna. I have a Bachelor's degree in Education major in English. I am a Licensed Teacher and I have acquired my certificates in TESOL and TEYL. I have been teaching young learners across different ages and levels for 4 years now. I have developed professional experience with making individuals feel confident, comfortable and relaxed. My passion and enthusiasm for teaching provides my students with a great deal of motivation to learn the English language in a fun and exciting way.
 • Kinh nghiệm làm việc 4 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới