Marliza L.

Marliza L. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

837 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, IELTS, Teach kids, Dyslexia, ASD (Autism Spectrum Disorder), ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder), Teaches teens teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 1999 – 2003

  Visayas State Uniiversity

  Food Technology

  Bachelor of Science

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2021

  51talk

  ESL Teacher - Master Teacher A

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2003

  Diploma - Visayas State Uniiversity

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2019

  TESOL Certificate - Teach International

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Marliza Liong. I have a Bachelor of Science and Food Technology degree and have earned a teaching certificate from Teach International which is the TESOL and TEYL Certificate. I am a compassionate teacher, who remains sensitive to children’s unique needs, differentiates instructions, provides individual and whole group support and offers positive encouragement and reinforcement to keep students focused and motivated.
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 đến 18 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Đặt lịch học