• Kinh nghiệm làm việc 3 năm
 • Dạy: tiếng anh
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog
 • Chuyên môn: Dạy cho người trưởng thành, IELTS, Trẻ em khuyết tật
 • Sở thích: reading travelling
 • Học từ 3 tuổi
 • (362)
Đặt lịch học

Đánh giá

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giới thiệu về tôi

My name is Marliza Liong. I have a Bachelor of Science and Food Technology degree and have earned a teaching certificate from Teach International which is the TESOL and TEYL Certificate. I am a compassionate teacher, who remains sensitive to children’s unique needs, differentiates instructions, provides individual and whole group support and offers positive encouragement and reinforcement to keep students focused and motivated.

Học vấn
 • 19992003
  Visayas State Uniiversity

  Food Technology

  Bachelor of Science

Kinh nghiệm làm việc
 • 20192021
  51talk

  ESL Teacher - Master Teacher A

Chứng nhận và bằng cấp
 • 2003 Đã xác nhận chứng chỉ
  Diploma - Visayas State Uniiversity

 • 2019 Đã xác nhận chứng chỉ
  TESOL Certificate - Teach International