Lina A.

Lina A. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

491 reviews

Professional Teach kids teacher with years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2016 – 2020

  Учитель английского, немецкого языков и зарубежной литературы

  Бакалавр

Kinh nghiệm làm việc

 • 2018 – 2019

  Центр развития "Юкен"

  Учитель английского языка

Chứng nhận và bằng cấp

 • -

Teacher video cover
Hello! My name is Lina and I am an English teacher. Madly in love with children, love English, so this profession is a great opportunity for me to combine everything. I love to discover something new and interesting for children through the English language, helping them to improve and delve into learning with interest!)
 • Học từ 5 đến 8 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng nga bản ngữ, tiếng ukraina
Không dành cho các học sinh mới