• Kinh nghiệm làm việc 1 năm
 • Dạy: tiếng anh, tiếng tây ban nha
 • Nói: tiếng anh, tiếng tây ban nha, tiếng pháp, tiếng serbian, tiếng croatia
 • Sở thích: reading watching movies sport
 • Học 4 - 15 tuổi
 • (369)
Đặt lịch học

Đánh giá

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giới thiệu về tôi

My name is Aleksandar and l am 27 years old English and Spanish teacher with a master's degree in education. I also have a TEFL Certificate. I love teaching and sharing knowledge. What excites me the most is the opportunity to help someone reaching their goals and dreams. I am relaxed, open-minded, and patient, and learning with me is interesting. l am looking forward to teaching you :)

Học vấn
 • 20132019
  University of Zadar

  French and Spanish

  Master's degree

Kinh nghiệm làm việc
 • 20202021
  Freelance

  Online English Teacher

 • 2021hiện tại
  AllRight

  Online ESL teacher

Chứng nhận và bằng cấp
 • 2021 Đã xác nhận chứng chỉ
  TEFL & TESOL - The TEFL Org