Stephanie P.

Stephanie P. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

184 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2009 – 2013

  St. Scholastica's College Tacloban

  Nursing

  Bachelor of Science

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2021

  PalFish

  Kids Course Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2013

  - St. Scholastica's College Tacloban

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2020

  TEFL certificate - TEFL Professional Development Institute

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Stephanie and I love teaching kids! I have been teaching for more than 2 years now. At my lessons we would play games, sing song and have fun with you! As a person, I like to travel, try new food and take pictures. Looking forward to meeting you at my lessons
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 2 đến 12 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới