• Kinh nghiệm làm việc 2 năm
 • Dạy: tiếng anh (giọng mỹ)
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog
 • Chuyên môn: Trẻ em khuyết tật
 • Sở thích: Baking Playing Guitar Watching Movies Dancing Singing Reading Books
 • Học 3 - 15 tuổi
 • (300)
Không dành cho các học sinh mới

Đánh giá

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giới thiệu về tôi

Hello! My name is teacher Jam. I'm from the Philippines. I've been teaching English for 2 years now and I am TEFL certified. I keep my classroom, fun, colorful and educational. I use props such as teddy bears, toys and more. They help me entertain my students during our class. I love teaching kids, because I treat my students as my kids too. During my spare time, I watch movies with my family and friends. I also love singing and dancing. For that, you will enjoy study with me, so I hope to see you in my class. :)

Học vấn
 • 20132017
  STI College Tarlac Philippines

  Information Technology

  Bachelor's degree

Kinh nghiệm làm việc
 • July 2020August 2021
  Acadsoc

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp
 • 2017 Đã xác nhận chứng chỉ
  Diploma - STI College Tarlac Philippines

 • 2021 Đã xác nhận chứng chỉ
  TEFL Certificate - Teacher Record