Marife A.

Marife A. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

1.031 reviews

Professional Teach kids, IELTS teacher with 4 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2015 – 2019

  Western Mindanao State University

  Major in English

  Bachelor of Science in Secondary Education

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2021

  51Talk

  Senior Teacher B, Free Trial Specialist

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2012

  TEFL - Global World-Professional Solutions

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2019

  Diploma - Western Mindanao State University

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello! I'm Marife, a graduate of a bachelor's degree, TESOL and TEFL certified, and a passionate ESL (English as a Second Language) teacher with five years of experience helping students from diverse backgrounds achieve their language learning goals. My approach combines engaging lessons, personalized instruction, and a supportive learning environment to make English fun and accessible. I'm dedicated to fostering confidence and fluency in my students while celebrating cultural diversity along the way. Let's embark on this language journey together. See you soon!
 • Kinh nghiệm làm việc 4 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới