Marco C.

Marco C. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

463 reviews

Professional Teach kids, Dyslexia, ASD (Autism Spectrum Disorder), ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder) teacher with 1 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2006 – 2010

  I.T.C.S. Colamonico

  English, French, German

  Foreign Languages Correspondents

 • 2021 – 2021

  myTEFL

  140 Hours Master Teaching English as a Foreign Language program

Kinh nghiệm làm việc

 • 2018 – 2021

  Freelance

  Translator

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2010

  High School Diploma - I.T.C. Colammonico

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2015

  Evaluation of my certificate abroad - SAQA

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2020

  English CEFR LEVEL C2 - EF

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2021

  Master Teaching English - myTEFL

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2021

  120 hour TESOL certificate - ICOES

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2022

  Special Educational Need Course - International Open Academy

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2023

  Lingua tedesca - Livello B2 -

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2023

  (Listening, Reading, Writing) (Mastery C2) - ESOL

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2023

  (Speaking) (Mastery C2) - ESOL

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
I am Marco, a 30 years old Italian boy that can speak English, French, German, Chinese. I love to travel because this lets me discover new cultures and new friends. I love to read any book. I like sports too much such as soccer, basketball, baseball, swimming, kayaking, ride a bicycle, ext. I love music. I think that music can help a lot a person that wants to learn a foreign language. I'm convinced that to be a good teacher it's important to keep on study!
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ý bản ngữ, tiếng anh, tiếng pháp, tiếng đức, tiếng trung
Đặt lịch học