Marlena S.

Marlena S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

154 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2016 – 2021

  Opole University

  English philology

  Master's degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – hiện tại

  AllRight

  Online ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  Bachelor's degree - Opole University

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2019

  Spanish A2 level - Opole University

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2021

  Master's degree - Opole University

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Marlena, I am 24 years old, and I am a holder of MA degree in English philology. I am passionate about the literature and culture of English-speaking countries. In teaching children, I value the development of creativity, and I focus on the transfer of positive energy. I believe that the right dose of motivation makes the classes not only effective but also enjoyable. In my free time, I like hiking with my four-legged companion - my dog Lucky. I can't wait to meet you at my lessons!
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tây ban nha, tiếng ba lan bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới