Lusine K.

Lusine K. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

500 reviews

Professional Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2020 – now

  Yerevan State University

  Linguist, teacher

  Linguistics and Cross-Cultural Communication

Kinh nghiệm làm việc

 • 2018 – now

  Online teaching

  teaching

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  Certificate - All Right

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello , I am Lusine Kalashyan. I really enjoy teaching children because it is really fun working with them. I have been teaching for almost 3 years and I will always be glad to teach everyone. During the lessons we will watch interesting videos, play different games , learn new things, do listenings and try to be creative. As a person I enjoy reading and writing music a lot. I am looking forward to meeting you and I am sure we are going to have great time while learning.
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng nga, armenian bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới