Jovana K.

Jovana K. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

103 reviews

Professional Teach kids teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2009 – 2014

  Medical faculty Novi Sad

  Pharmacist

  Master of Pharmacy

 • 2014 – 2018

  Faculty of Pharmacy Belgrade

  Scientist

  PhD

Kinh nghiệm làm việc

 • 2013 – 2018

  Save the children

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2015

  C2 LEVEL OF ENGLISH - Eduka school centre

Teacher video cover
Hi, I am Jovana, and besides teaching, my main hobbies are pharmaceuticals and traveling. Now I am finishing my dissertation in the field of pharmaceuticals. I have extensive experience in teaching children and adults. I worked as a teacher and as an assistant teacher for a long time, so I can use different methods and tools. Thanks to my work, I have an opportunity to live in two countries: Serbia and the USA. Привет, я Джованна, и кроме преподавания, мои главные увлечения это фармацевтика и путешествия. Сейчас я заканчиваю свою диссертацию в области фармацевтики. У меня обширный опыт преподавания детям и взрослым. Я долго работала преподавателем и ассистентом преподавателя, поэтому я владею различными методиками. Благодаря своей работе я по очереди живу в двух странах: в Сербии и в США.
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng nga
Đặt lịch học