Olha T.

Olha T. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

48 reviews

Professional State Final Assessment, External Independent Evaluation, Teach kids teacher with 19 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2001 – 2006

  Mariupol State University

  Philologist, Teacher of Modern Greek language and literature

  Specialist

Kinh nghiệm làm việc

 • 2002 – 2021

  Freelance

  Private tutor of English

 • 2018 – 2021

  My Family Centre, Mariupol, Ukraine

  English teacher for kids

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2006

  Diploma - Mariupol State University

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Olha and I love teaching kids! I have been teaching for 19 years now. At my lessons we would play games, sing songs and have fun with you! As a person, I enjoy walking, learning foreign languages, watching good films and travelling. Looking forward to meeting you at my lessons!
 • Kinh nghiệm làm việc 19 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng nga bản ngữ, tiếng ukraina bản ngữ, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới