Polina K.

Polina K. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

128 reviews

Professional Teach kids teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2011 – 2017

  National Pedagogical Dragomanov University

  Philology, Translation

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – 2021

  Just School

  Teacher

 • 2023 – hiện tại

  All Right

  Trial Lesson Methodologist

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2017

  Bachelor's Diploma - National Pedagogical Dragomanov University

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2020

  Teaching English to Young Learners - Global English

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2021

  Teaching English Online - Global English

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2021

  Theory and Methodology of Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) - Global English

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello) My name is Polina and I'm from Ukraine. I've got a Bachelor's Degree in Translation and 3 TESOL certificates, including Teaching English to Young Learners and Teaching English Online. I've been teaching kids for more than 5 years both offline and online. I LOVE teaching kids as well as learning and I always do my best to motivate my students to love learning as well =)
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 đến 12 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng nga bản ngữ, tiếng ukraina bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới