Anahit I.

Anahit I. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

507 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2017 – 2021

  Shirak State University

  Philologist, Translator

  Bachelor Degree

 • 2021 – hiện tại

  Russian-Armenian University

  Marketer

  Master Degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – hiện tại

  Educational center

  online teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  Diploma - Shirak State University

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2021

  Certificate - All Right

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello, I am Anahit. I am 21 years old. I enjoy teaching children because it is really interesting working with them. I adore spent time with children. During my lessons we will watch interesting videos and sing songs, play funny games and listen to music. We will learn new things and just have fun. I have many interests and hobbies, I like reading, learning languages, biking, watching films, singing and drawing. I like animals very much, especially dogs. I am looking forward to meet in you.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 7 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng nga, armenian bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới