Hripsime B.

Hripsime B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

506 reviews

Professional Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2015 – 2018

  High school of SSU

  Philologist

  Student

 • 2015 – 2017

  TUMO center

 • 2019 – 2023

  Shirak State University

  English teacher

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2007 – 2015

  Primary russian school in Armenia

 • 2015 – 2017

  TUMO center

 • 2018 – 2019

  "Travel Secret"

  Operator

 • 2019 – 2021

  Official company "Armenian Brandy"

  Operator

 • 2019 – hiện tại

  Shirak State University

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  Certificate - GTC (Gyumri Technology Center)

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2022

  Certificate of graduation - All Right School

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2023

  Diploma -

 • 2023

  Bachelor's degree -

Teacher video cover
Hello! My name is Hripsime. I am from Armenia. I study at Shirak State University(Department of foreign languages). My hobby is learning languages. I have been teaching English for 2 years. I can’t imagine my life without children. I get pleasure of my life. I try to be positive and happy every day.
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 3 đến 20 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng nga, armenian bản ngữ
Đặt lịch học