Blazenka K.

Blazenka K. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

363 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with 8 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2010 – 2017

  RUDN University

  Political Science

  MA

Kinh nghiệm làm việc

 • 2010 – 2017

  Individual classes

  Private English language tutor

 • 2017 – 2019

  Khiansapittayakhom School

  ESL Teacher

 • 2017 – 2019

  Skyeng

  Teacher

 • 2019 – 2019

  Harvest International School

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2017

  TOIEC - ETS

  Hat Yai Thailand

 • 2019

  TESOL - Teach International

  Online teaching certificate

 • TEFL

  e-certificate - Professional Development Institute

  Online certificate TEFL

Teacher video cover
Hello. My name is Blazenka and I’m a certificated English teacher. I am 28 years old. I've taught students from all around the world for almost 8 years. For the last two years, I’ve been teaching conversational English in high school in Thailand. I like traveling and cooking so much, and I love animals, especially cats. I am a very positive and creative person, talkative but also a good listener. I enjoy expanding my knowledge about language, but I also enjoy passing my knowledge on to my students. I enjoy teaching and I like my job. I believe that the relationship between a student and a teacher is so important. And I think the best kind of learning environment is one that is fun and positive for both of us. Mark Twain said: “The secret of getting ahead is getting started.” So, let’s start!
 • Kinh nghiệm làm việc 8 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng serbian bản ngữ, tiếng nga, tiếng thái
Không dành cho các học sinh mới