• Kinh nghiệm làm việc 3 năm
 • Dạy: tiếng anh
 • Nói: tiếng anh, tiếng rumani, tiếng pháp
 • Chuyên môn: IELTS, Các kỳ thi Cambridge
 • Sở thích: languages guitar hiking snowboarding
 • Học 3 - 16 tuổi
 • (142)
Đặt lịch học

Đánh giá

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giới thiệu về tôi

My name is Roxana, I am a 24 year old certified teacher from Romania. I am passionate about teaching and I've been doing it since I was in university. I have taught mostly children ages 7-14 but lately I have been teaching also adults. I like to make my classes as fun and engaging as possible. In my free time I like to learn new languages, at the moment I am learning french and arabic, I also like playing guitar, listening to music and playing with my husky puppy.

Học vấn
 • 20162020
  West University of Timisoara

  Accounting

  Accounting

Kinh nghiệm làm việc
 • 20192022
  Bosch

  Customer service

Chứng nhận và bằng cấp
 • 2021 Đã xác nhận chứng chỉ
  TEFL/TESOL - World Tesol Academy