Roxana S.

Roxana S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

229 reviews

Professional IELTS, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2016 – 2020

  West University of Timisoara

  Accounting

  Accounting

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2022

  Bosch

  Customer service

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  TEFL/TESOL - World Tesol Academy

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Roxana, I am a 24 year old certified teacher from Romania. I am passionate about teaching and I've been doing it since I was in university. I have taught mostly children ages 7-14 but lately I have been teaching also adults. I like to make my classes as fun and engaging as possible. In my free time I like to learn new languages, at the moment I am learning french and arabic, I also like playing guitar, listening to music and playing with my husky puppy.
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 3 đến 16 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng rumani bản ngữ, tiếng pháp
Đặt lịch học