Aida K.

Aida K. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

202 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2016 – 2020

  Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages

  English Philology

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2021

  TAMOS Education

  Teaching Assistant

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  Diploma - Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello, friend! My name is Aida. I have a Bachelor's degree in English Philology as well as work experience as a teacher's assistent. I am into learning new languages, reading books and watching films. I'm looking forward to find out about your interests and I'm here to help you to improve your English level. Hope to see you soon! Привет, друг! Меня зовут Аида. Имею степень бакалавра английской филологии, а также опыт работы ассистентом учителя. Увлекаюсь изучением новых языков, чтением книг и просмотром фильмов. Я с нетерпением жду возможности узнать о твоих интересах, и я здесь, чтобы помочь тебе улучшить свой уровень английского языка. Надеюсь увидеть тебя в ближайшее время!
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng nga bản ngữ, tiếng anh, tiếng kazakh bản ngữ
Đặt lịch học