Milos I.

Milos I. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

65 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with 7 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2004 – 2008

  High school

 • 2008 – 2015

  Faculty of Economics

Kinh nghiệm làm việc

 • 2015 – 2016

  Air class 1 on 1

  English Tutor

 • 2016 – 2020

  Tutor Abc

  English Tutor

 • 2021 – 2023

  Yiyi English

  English Tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2018

  120 Hour certificate in TEFL with TEYL - INTESOL WORLDWIDE

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Milos, I am from Serbia and I am 33 years old, I have been studying Economics at Belgrade university and I am TEFL certified English teacher. I have been teaching English online since 2016, I have taught both children and adults in many online schools, also I worked with some Chinese public schools. I am interested in sport, history, books, geography and other free time activities.
 • Kinh nghiệm làm việc 7 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng serbian bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới