Klaudja H.

Klaudja H. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

277 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids, Dyslexia, ASD (Autism Spectrum Disorder), ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder) teacher with 10 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2012 – 2015

  University of foreign languages

  English and Italian

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2012 – 2022

  New Vision Center, EhelloEnglish, YiYiEnglish

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  TESOL - ICOES

Teacher video cover
Hello, everybody. I am Klaudja Hoxha, but my students call me Cloud. I am 28 years old. I am graduated in foreign languages English and Italian. Currently I work as a full time English Teacher. I have been working as an English teacher for the past 10 years, and I absolutely enjoy it. I work offline and online as well. I am a highly motivated teacher with over 10 years of experience teaching in different settings. I have a passion for education and am committed to providing students with the best possible education. I love teaching, it gives me the opportunity to get to know more people from all over the world and that makes me happy and the experience is unique. Do you want to know some surprising facts about me? Well, I am like a magic box, you have to open it to find out, so it’s up on you, you book my class and you can find out . Lots of love.
 • Kinh nghiệm làm việc 10 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ý, albanian bản ngữ, tiếng hy lạp, tiếng tây ban nha
Đặt lịch học