Danka T.

Danka T. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

235 reviews

Professional Teach kids, IELTS, Teach kids, State Final Assessment, External Independent Evaluation, Eighth-grade examination (E8), High school graduation examination, Abitur teachers, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Dyslexia, ASD (Autism Spectrum Disorder), ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder) teacher with 10 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2008 – 2013

  Filozofski fakultet

  Profesor engleskog jezika i knjizevnosti

  Profesor engleskog jezika i knjizevnosti

Kinh nghiệm làm việc

 • 2012 – 2023

  Deciji vrtic , Kindergarden

  Predavac engleskog, Teacher of ENGLISH

 • 2015 – 2022

  Personal teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • -

 • 2013

  - Fakultet

Teacher video cover
My name is DANKA. I have bachelors degree in English language and literature. I have a lot of experience in teaching, I have been working in the kindergarden for 10 years. Im patient in my classes, and Im trying to make learning easy and fun. Also, Im mum and I have daughter and son.I love to spent time with my husband and kids.
 • Kinh nghiệm làm việc 10 years
 • Học từ 3 đến 16 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng serbian bản ngữ
Đặt lịch học