Vincent B.

Vincent B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

11 reviews

Professional Teach kids, Dạy cho người trưởng thành, TOEFL, Teaches teens, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, TOEFL teacher with 7 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • – hiện tại

  Lyceum of The Philippines University

  Operations Management

  Business Administration

 • 2014 – 2016

  Lyceum of The Philippines University

  Operations Management

  Business Administration

Kinh nghiệm làm việc

 • 2017 – 2024

  Engoo

  English Teacher

 • 2018 – 2020

  SkyEng

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2016

  TESOL - American Tesol Philippines

Teacher video cover
I have 7 years of experience in the ESL industry I have 8 years of experience in Telecommunications, Healthcare, and Banking & Finance. I can teach both kids and adults. My classes are fun, engaging, and lively. I am personable and easy to work with. I love hiking and playing video games. I travel from time to time to touch some grass and smell some roses. I love meeting new people such as you and learn about new cultures.
 • Kinh nghiệm làm việc 7 years
 • Học từ 5 đến 70 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Đặt lịch học