Lily S.

Lily S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

130 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with 10 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2006 – 2011

  University of Belgrade

  Bachelor's degree-Italian language and literature

 • 2011 – 2011

  DELE

  Diploma de Español como lengua estranjera

 • 2012 – 2012

  University of Siena

  Course of Italian language and history of film

 • 2013 – 2013

  Master translation-simultaneous interpreting course for working in international organisations

 • 2020 – 2022

  University of Belgrade

  Italian film and literature (average grade 9.3/10)

  Master's degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2013 – 2023

  Institute of Foreign Languages and online companies.

  Professor / interpreter

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  TEFL Certificate of Completion - TEFL Professional Development Institute

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Lily and I’m from Belgrade, Serbia. I graduated at the Faculty of Philology, Department of Italian language and literature. I received my master’s degree at the same department. I fluently speak English, Italian, Spanish, and Portuguese and I have a basic knowledge of the French language. I have been teaching online since 2019 and I really love working with children and adolescents. My classes are characterized by a friendly and joyful atmosphere in which children learn a new language through play and amusement. Lessons are conceived in such a way so as to provide the most productive learning results. I really love to travel and to learn about different cultures and people. I spent some time living in Australia and Italy and I have visited 40 different countries and 5 continents. I’m looking forward to seeing you in my classes.
 • Kinh nghiệm làm việc 10 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng serbian bản ngữ, tiếng anh, tiếng ý, tiếng tây ban nha, tiếng bồ đào nha
Không dành cho các học sinh mới