Eldis D.

Eldis D. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

249 reviews

Professional Teach kids, Dyslexia, ASD (Autism Spectrum Disorder), ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder) teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2018 – 2022

  University of Novi Pazar

  Psychology

  Bachelor's degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2022

  Native Camp

  Teacher

 • 2022 – 2022

  University

  Assistant

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2022

  All Right Teacher Training - AllRight

 • 2022

  New Trial Lessons - AllRight

Teacher video cover
Hello friends! I'm Eldis. I come from Montenegro and live in a small town in the north of the country. I always loved English and I learned it with the help of movies and from University. I finished my studies in psychology this year and during my studies, I also had 4 levels of English up to the professional level. I have various hobbies like drawing, watching movies, and analyzing movies, I also like to ride a bike and skate. I am very happy to meet other people and to exchange information about the culture of various nations. I am very friendly and consider myself a decent person, so I will be very glad to meet you!
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng serbian bản ngữ, tiếng croatia bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới