Blessing M.

Blessing M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

279 reviews

Professional TOEFL, Dạy cho người trưởng thành, IELTS, Teach kids teacher with years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2008 – 2014

  UNAN-Managua

  French and English Translations.

  Translations

Kinh nghiệm làm việc

 • 2015 – 2019

  ZTE Technologies

  Online Tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2016

  TESOL - International Open Academy

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng tây ban nha bản ngữ, tiếng pháp
Đặt lịch học