Paula

Paula – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

230 reviews

Professional Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2019 – 2022

  university of Rzeszów

  teaching specialization

  bachelor degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2022

  fundacja dla ziemi i chleba

  financial specialist

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2022

  bachelor degree - university of Rzeszów

Teacher video cover
Teaching methods are adapted to the individual needs of the student. I have a lot of teaching materials at my disposal, which the student leaves for himself after classes. My students always receive feedback, we thoroughly discuss each example. The lessons are not monotonous but interesting, the intended goals are undoubtedly achieved, and the students finish their studies satisfied, richer not only in didactic materials, but above all in knowledge.
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 3 đến 26 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ba lan bản ngữ, tiếng anh
Đặt lịch học