• Kinh nghiệm làm việc 2 năm
 • Dạy: tiếng anh
 • Nói: tiếng thổ nhĩ kỳ, tiếng tây ban nha, tiếng anh
 • Chuyên môn: Các kỳ thi Cambridge
 • Sở thích: Horse Riding Chess Phonetics Linguistics Language Awareness
 • Học 3 - 14 tuổi
 • (30)
Đặt lịch học

Đánh giá

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giới thiệu về tôi

Hello everyone! My name is Merve. I am a CELTA-qualified English teacher holding a Bachelor's Degree in English Language Teaching. For two years, I have been instructing English in various settings.
I adore spending time with the kids I always carry a puppet named Jane with me while I'm teaching. Jane and I adore singing songs, dancing, and having a good time while instructing others in English. Reach out to me if you want to participate in our adventure!

Học vấn
 • 20152020
  Anadolu University

  English Language Teaching

  Bachelor's Degree

 • 20222022
  University of Cambridge

  CELTA Teaching English to Speakers of Other Languages

  Foundation Degree

Kinh nghiệm làm việc
 • 2020hiện tại
  Turkey Ministry of National Education

  Head of English / English Language Teacher

Chứng nhận và bằng cấp
 • 2020
  Bachelor's Degree Diploma - Anadolu University

 • 2021
  Gender in Language Education - British Council

 • 2021
  Language Development and Methodology - LILA Liverpool / British Council

 • 2022
  CELTA - Cambridge English Language Assessment