Leysa C.

Leysa C. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

71 reviews

Professional Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2020 – 2020

  TEFL course

  teaching kids, teenagers and adults

  TEFL certification

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2022

  hablaktiva

  tutor english

Chứng nhận và bằng cấp

 • TEFL certificate -

 • -

 • -

 • -

Teacher video cover
My name is teacher Leysa! I have completed my 160 hours TEFL course that helped me to improve my communication skills I love teaching english because that gives me the opportunity to share something new and help my students to become a lifelong learners. I love play games, sing and dance; and we can do all of that in my classroom that way my students never going to get bored learning english will be fun interactive and memorable. I hope to see you in my class!
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tây ban nha bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới