Maria B.

Maria B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

126 reviews

Professional Teach kids teacher with 5 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2016 – 2019

  Academy of Economic Studies

  International relations and English Translator

  Bachelor degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2016 – 2022

  Self employed

  Private English tutor

 • 2019 – 2021

  Autodoc

  Customer service- English language

 • 2021 – 2022

  Katoen Natie

  Logistics in an international company

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2016

  Doing business with the West tought by Mr. William Andrews - ASEM

 • 2019

  Diploma of license higher education (Batchelor's diploma) - Academy of Economic Studies

 • 2019

  Certificate of translator in English - ASEM

Teacher video cover
Hello, my name is Maria. English has been my passion since I studied at school. I finished my bachelor degree at the Academy of Economic Studies, where all my subjects were taught in English. I have been a teacher for over 5 years. I believe that students should enjoy the process of learing English, that's why it is very important for me to motivate and to meet their needs. My favourite thing about teaching English is noticing the progress of my students. So, I am looking forward to working with you!
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 6 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng rumani bản ngữ
Đặt lịch học