Diana K.

Diana K. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2019 – 2022

  Buckinghamshire new university

  Business Management

  Bachelor's

 • 2023 – hiện tại

  Webster University

  Master’s programme in teaching English

  Master's degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – 2023

  Private online tutor

  An English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  TEFL/TESOL - Global language training

Teacher video cover
Hi, my name is Diana. I have been a teacher for 1 year. I finished my bachelor's programme in UK in Business management, also have a TEFL and TESOL certificates. Now, I study my master’s programme in teaching English in Webster university (USA). I teach English from an interesting way such as games, singing and dancing. As a person I enjoy reading books and travelling. Looking forward to meeting you at my lessons.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng nga bản ngữ, tiếng kazakh bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới