Deshira B.

Deshira B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

123 reviews

Professional TOEFL, Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2014 – 2018

  Professional High School

  Network and database

  IT

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2023

  JW Albania's Branch

  Constructer Volunteer

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  TOEFL - Acadsoc

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Ta Daaaaa! It's teacher Ira here :) Do you wanna hang around a bit and have some fun while learning? I'm here to adopt to your needs so you can be productive and enjoy the process at the same time
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ý, albanian bản ngữ, tiếng tây ban nha
Đặt lịch học