Adolf

Adolf – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

462 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids, Dyslexia, ASD (Autism Spectrum Disorder), ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder) teacher with 2 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2015 – 2021

  International Lincoln Academy, Managua,Nicaragua

  English translator

  English Certificate

 • 2021 – 2022

  Internantional Open Academy

  Teacher

  TESOL

Kinh nghiệm làm việc

 • 2017 – 2018

  Nicaragua Habla Frances S.A

  Tranlador

 • 2018 – 2022

  Spi-Global

  Specialist programmer

 • 2021 – 2022

  Concentrix

  Technical Support-voice

Chứng nhận và bằng cấp

 • TESOL - International Open Academy

 • CV -

Teacher video cover
My name is Adolf I like fishing and cycling, those are my favorite hobbies and also I love teaching english, I have a TESOL certificate and I have been teaching English for 2 years now. I can teach children from 3 years old to adults. My goal is to share what I have learned with others, the easy ways to learn a new language with simple practices.
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 3 đến 20 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tây ban nha
Đặt lịch học