trest t. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

Professional Teach kids teacher with years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2021 – 2023

  r

  r

  r

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – 2023

  r

  r

Chứng nhận và bằng cấp

 • січ 20, 2017 - січ 20, 2025

  6 - 6

додайте посилання на ваше відеододайте посилання на ваше відеододайте посилання на ваше відеододайте посилання на ваше відеододайте посилання на ваше відеододайте посилання на ваше відеододайте посилання на ваше відеододайте посилання на ваше відео
 • Học từ 3 đến 99 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina, tiếng anh, tiếng nga, tiếng tây ban nha bản ngữ, tiếng tagalog
Không dành cho các học sinh mới