Olha Y.

Olha Y. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

53 reviews

Professional Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2016 – 2022

  Kyiv National Linguistic University

  Linguistics

  Master's

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2022

  Helen Doron English

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  Master's Degree - Kyiv National Linguistic University

Teacher video cover
My name is Olia. I graduated Kiyv National Linguistic University in 2021 and I have a master's degree in Linguistics. I found my passion for teaching when I was in university and i especially enjoy teaching English. I am passionate about motivating others to find their 'English' personality. I have been teaching online as well as offline. Now i prefer teaching online because nowadays students need more flexibility and convenience. I am patient, clear, cheerful and I manage to empower my students to speak confidently and fluently. I also have bachelor's degree in Law. I absolutely love animals, painting and dancing.
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới