Nataliia L.

Nataliia L. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

104 reviews

Professional Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2008 – 2011

  Kyiv National Linguistic University, Ukraine

  Specialty Translation (English) Qualification of philologist, English translator.

  Master Degree

 • 2020 – 2020

  MLS International College in England, Bournemouth

  CEF Certificate

Kinh nghiệm làm việc

 • 2009 – 2021

  UkSATSE

  Head of International Unit

 • 2022 – now

  All Right School

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2010

  Diploma - Kyiv National Linguistic University

 • 2012

  MLS International English Language Proficiency Assessment - MLS International College

 • 2022

  Certificate - All Right School

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Nataliia. I graduated Linguistic University in Kyiv. I also completed courses at MLS International College in England, Bournemouth and obtained the CEF Certificate. I have teaching experience for 2 years. I really like teaching. I also love travelling, surfing and boarding. So my lifestyle is very active.
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ
Đặt lịch học