Mariia S.

Mariia S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

321 reviews

Professional Teach kids teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2007 – 2012

  National Pedagogical Dragomanov University

  Teacher

  master's degree

 • 2014 – 2016

  National Pedagogical Dragomanov University

  Teacher of English Language and World Literature

  Specialist

Kinh nghiệm làm việc

 • 2015 – 2022

  School 281

  Primary school teacher and English teacher

 • 2022 – now

  STEM kindergarten

  Teacher of English language

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2022

  Teach with confidence - Grade Teacher Training

 • 2022

  Developing students' self-assessment skills in CAE preparation - Grade Teacher Training

 • 2022

  Teaching speaking to ESL students. Practical tips. - TalkEn.Cloud

 • 2024

  Teaching Practice Certificate - TESOL

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2024

  The Teaching of English to Speakers of Other Languages - TESOL

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Mariia. I graduated from National Pedagogical Dragomanov University in 2016 and obtained qualification of Teacher of English Language and World Literature. This is my second diploma. I have been teaching English for 5 years. And I really love to do that. In my class we can play and discuss interesting topics.
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ, tiếng nga
Không dành cho các học sinh mới