Julia B.

Julia B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

179 reviews

Professional Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2022 – 2025

  Ateneum- Akademia Nauk Stosowanych

  German's translations

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – 2025

  Ateneum- Akademia Nauk Stosowanych

  student

 • 2022 – hiện tại

  All Right

  Online ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  Zaświadczenie ukończenia kursu języka niemieckiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera

Hello! I am Julia, I am interested in singing, animals, and books. I am keen on volleyball. I love to have fun, travel, and eat tasty food.
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 4 đến 11 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ba lan bản ngữ, tiếng anh, tiếng đức
Đặt lịch học